کارآموز

- شرایط جهت ثبت نام کارآموزان عزیز

آموزش راه اندازی کسب و کار اینترنتی

آموزش میدیم و محصول در اختیار شما قرار میدهیم و شما به صورت مستقل میتوانید کسب وکار راه اندازی کنید .

شرایط عمومی :

  • علاقمند با کار تیمی
  • داشتن علاقه به راه اندازی کسب وکار اینترنتی
  • پشتکار برای به نتیجه رساندن کارها
  • سرعت در انجام کارهای مشخص شده

شرایط ادامه همکاری :

  • انجام تمرینات هر جلسه و تحویل آن به پشتیبان دوره
  • تعیین هدف
  • دقت در انجام کارهای تعریف شده